Newyddion

Amcangyfrifir y bydd marchnad ffensio Gogledd America yn tyfu ar CAGR sylweddol o 7.0% yn ystod y cyfnod a ragwelir

Gogledd America sy'n cyfrif am y gyfran fwyaf yn y farchnad ffensio fyd-eang.Cefnogir twf y farchnad ffensio yng Ngogledd America gan fuddsoddiadau cynyddol mewn ymchwil a datblygu ar gyfer deunyddiau gwell a galw cynyddol o'r datblygiadau ailfodelu ac adnewyddu yn y rhanbarth.

Mae twf economaidd cryfaf yr Unol Daleithiau a Chanada, datblygiadau mewn sectorau diwydiannol, ac ehangiadau'r cwmni yn gyrru gwerthiant ffensys yng Ngogledd America.Mae ffensys PVC yn ennill tyniant uchel, ymhlith deunyddiau eraill, oherwydd y priodweddau gwydnwch ac amlbwrpasedd.Yr Unol Daleithiau yw un o'r prif wledydd ledled y byd ym maes cynhyrchu PVC.

Fodd bynnag, mae prosiectau diwydiannol arfaethedig wedi gweld cwymp oherwydd yr arafu economaidd a phandemig COVID-19 yn 2020. Roedd tua 91 o brosiectau o weithfeydd gweithgynhyrchu neu gynhyrchu, 74 o ganolfannau dosbarthu neu warysau, 32 o brosiectau adeiladu newydd, 36 o ehangu gweithfeydd, a 45 yn ymwneud â roedd disgwyl gwaith adnewyddu ac uwchraddio offer ym mis Mawrth 2020 yng Ngogledd America.

Mae un o'r strwythurau gweithgynhyrchu mwyaf yn eiddo i Crown, sy'n buddsoddi tua $147 miliwn ac sydd wedi dechrau adeiladu cyfleuster gweithgynhyrchu 327,000 troedfedd sgwâr yn Bowling Green, Kentucky.Mae'r cwmni'n disgwyl i'r cyfleuster fod yn weithredol yn 2021.

Ar ben hynny, o ystyried y gweithgareddau diwydiannol arfaethedig, disgwylir i'r farchnad ffensio weld galw yn gyflym.Fodd bynnag, oherwydd y pandemig, gwelwyd gostyngiad mewn gweithgareddau diwydiannol.Ond mae disgwyl i'r sector diwydiannol yng Ngogledd America adennill ac adennill ei safle yn y farchnad ar lefel fyd-eang.Felly, gyda gwerthiant cynnyrch cynyddol ar draws y rhanbarth, rhagwelir y bydd y galw am ffensio yn uchel yn ystod y cyfnod a ragwelir.


Amser postio: Tachwedd-18-2021