Newyddion

Ffens synthetig

图片1

Mae ffens synthetig, ffens plastig neu ffens finyl neu PVC yn ffens a wneir gan ddefnyddio plastigau synthetig, megis finyl, polypropylen, neilon, polythen ASA, neu o blastigau wedi'u hailgylchu amrywiol.Gellir defnyddio cyfansoddion o ddau blastig neu fwy hefyd i gynyddu cryfder a sefydlogrwydd UV y ffens.Cyflwynwyd ffensys synthetig i’r diwydiant amaethyddol am y tro cyntaf yn yr 1980au fel ateb cost isel/gwydn ar gyfer ffensio ceffylau sy’n para’n hir.Nawr, defnyddir ffensys synthetig ar gyfer ffensys amaethyddol, rheilen rhedeg trac rasio ceffylau, a defnydd preswyl.Ffensys synthetig ar gael yn gyffredinol preformed, mewn amrywiaeth eang o arddulliau.Mae'n dueddol o fod yn hawdd i'w lanhau, mae'n gwrthsefyll hindreulio ac mae ganddo ofynion cynnal a chadw isel.Fodd bynnag, gall hefyd fod yn ddrutach na deunyddiau tebyg, a gall cynhyrchion rhatach fod yn llai cadarn na deunyddiau ffens mwy traddodiadol.Gall rhai mathau fynd yn frau, pylu neu ddirywio o ran ansawdd ar ôl dod i gysylltiad hir â chyflyrau poeth neu oer eithafol.Yn ddiweddar, mae titaniwm deuocsid a sefydlogwyr UV eraill wedi profi i fod yn ychwanegion buddiol yn y broses weithgynhyrchu finyl.Mae hyn wedi gwella gwydnwch finyl yn fawr trwy ddarparu amddiffyniad UV hanfodol rhag pelydrau niweidiol yr haul, atal heneiddio cynamserol a chracio'r cynnyrch, gan ei wneud yn fwy gwydn na deunyddiau eraill fel pren.

 


Amser postio: Rhagfyr-09-2021