Newyddion

Ffensio piced

Gyda Chyfyngiadau Covid yn cael eu codi a'r byd Digwyddiadau a chwaraeon yn agor, mae ystod Marlene Fence o Ffensys Piced Cludadwy PVC yn ateb ffensio dros dro delfrydol i ategu mesurau diogelwch sydd ar waith i sicrhau agoriad diogel i gyfranogwyr ac ymwelwyr ag unrhyw ddigwyddiad.

GydaCanllawiau'r Llywodraethcadw trefnwyr digwyddiadau yn brysur Mae ystod Marlene Fence o Ffensys Piced Cludadwy yn hawdd i'w gosod, yn rhydd o waith cynnal a chadw ac yn hyblyg, felly un peth yn llai i boeni amdano.

 

Ffensio Bachyn a Sylfaen Piced

Mae Marlene Fence PVC Hook and Base Picket yn opsiwn poblogaidd ers ei ryddhau ar ddiwedd 2020. Gyda sylfaen fetel yn darparu sylfaen gref a chadarn ar unrhyw arwyneb gwastad, a system bachyn hyblyg sy'n caniatáu i adrannau gael eu cysylltu ar unrhyw ongl, mae'r piced bachyn a sylfaen yn berffaith ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau dan do neu awyr agored.

Wedi'i gyflenwi wedi'i adeiladu ymlaen llaw ac yn hawdd i'w storio, am fanylion pellach edrychwch ar ein tudalen we bachyn a sylfaen….Bachyn a Sylfaen Picket

图片1

Ffens Piced Gludadwy

Mae Ffensys Piced Cludadwy Marlene Fence yn ddewis poblogaidd arall ar gyfer ffensio digwyddiadau dros dro.Gyda thraed PVC i ddarparu sylfaen gadarn ar unrhyw arwyneb gwastad y tu mewn a'r tu allan, dyma'r cynnyrch ar gyfer unrhyw ddigwyddiad.Gellir cysylltu adrannau â'i gilydd gan ddefnyddio cysylltwyr a phinnau unigryw a ddefnyddir i gysylltu ardaloedd glaswelltog.

Wedi'i gyflenwi'n fflat wedi'i bacio neu wedi'i adeiladu ymlaen llaw.Am fanylion pellach edrychwch ar ein tudalen Gwe Piced Cludadwy…Ffensys Piced Cludadwy

图片2

 


Amser postio: Tachwedd-08-2021